Polityka Prywatności sklepu internetowego Zesklejki.com.pl

1. Wstęp

Polityka prywatności sklepu internetowego Zesklejki.com.pl (dalej: "Polityka") określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Eska system Sandra Kryspin z siedzibą przy ul. Polna 142, 87-100 Toruń (dalej: "Administrator"), uzyskanych od użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://zesklejki.com.pl (dalej: "Sklep").

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eska system Sandra Kryspin, które prowadzi działalność pod adresem: ul. Polna 142, 87-100 Toruń.

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres dostawy,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu,
  • Dane dotyczące płatności.

4. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • Realizacji zamówień złożonych w Sklepie,
  • Obsługi procesu płatności,
  • Kontaktowania się z Klientami w sprawach związanych z realizacją zamówienia,
  • Obsługi ewentualnych procesów reklamacyjnych i zwrotów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji zamówień, w tym firmom kurierskim, dostawcom usług płatniczych oraz podmiotom świadczącym usługi IT.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi rachunkowości i podatków.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.