Regulamin sklepu internetowego Zesklejki.com.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://zesklejki.com.pl jest prowadzony przez Eska system Sandra Kryspin, Polna 142, 87-100 Toruń, NIP: 8791591696.
 2. Sklep specjalizuje się w sprzedaży wyrobów ze sklejki z nadrukami, w tym magnesów, zabawek i przyborów szkolnych.

§2 Składanie zamówień

 1. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę przez stronę internetową.
 2. Klient składając zamówienie poprzez sklep internetowy wypełnia formularz zamówienia.

§3 Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
  • Przelew na konto bankowe,
  • Płatność elektroniczną za pośrednictwem systemu Przelewy24.

§4 Dostawa

 1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem kuriera.
 2. Szczegóły dotyczące kosztów i czasu dostawy są podane w procesie składania zamówienia.

§5 Zwroty i wymiany

 1. Na mocy postanowień Ustawy z dnia 2 marca 2000 "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", paragraf 10, punkt 3, podpunkt 4 Klient nie może odstąpić od umowy po złożeniu i opłaceniu zamówienia, jeśli zamówienie dotyczy produktu z indywidualnym nadrukiem.
 2. W przypadku produktów należących do stałej oferty sklepu zesklejki.com.pl Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 3. Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który nie nosi śladów użytkowania, nie został w żaden sposób uszkodzony, posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania, znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
 4. Klient, który zamierza dokonać zwrotu lub wymiany towaru, winien skontaktować się ze sklepem pod adresem e-mail kontakt@zesklepjki.com.pl, zgłaszając zamiar dokonania zwrotu towaru. Po akceptacji zwrotu Klient winien wysłać zwracany towar lub dostarczyć osobiście na adres właściciela sklepu.
 5. Zwrot towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Konsumenta ceny, przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§6 Reklamacje

 1. Sklep internetowy zesklejki.com.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-576, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U z 05.09.2002r. Nr 141 poz. 1176 ze zm).
 2. W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy skontaktować się ze sklepem zesklejki.com.pl wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@zesklejki.com.pl z opisem problemu, oraz numerem zamówienia, z którego koszulki pochodzą.
 3. Przesłana reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych, a o wyniku decyzji Klient zostanie poinformowany drogą mailową na adres zwrotny podany w wiadomości przesłanej na adres kontakt@zesklejki.com.pl.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Eska system Sandra Kryspin.

§8 Prawa autorskie

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego zesklejki.com.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
 2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej zesklejki.com.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami zesklejki.com.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.
 3. Prawa autorskie do projektów powierzanych Sklepowi przez Klienta - pozostają po stronie Klienta.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów sprzedaży pomiędzy sklepem a Klientem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby administratora danych.

§10 Kontakt

 1. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu.